Seilingbestemmelser for Tromsøya rundt 3. sept 2017

1.Regler

Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2017 – 2020 og klassebestemmelsene for NORrating/Norlys.

 2.Registrering

Registrering på www.sailracesystem.no senest fredag 1. september. Registrering før søndag 27. august er gratis.

3.Startavgift

Ved registrering før 27. august påløper ikke startavgift. Registrering siste uka før start medfører startavgift på kroner 100.- som kreves inn ved registrering.

4.Beskjeder og skippermøte

Beskjeder til deltagerne gis på skippermøtet og på VHF kanal 6 under regatta. Skippermøte på Løkta før start klokken 08:15.

5.Bane.

Det seiles Tromsøya rundt.  Retningen rundt øya avgjøres i skippermøtet.

  • Start mellom bølgebryter på Løkta og Scandic Ishavshotel.
  • Ved runding sydspissen skal passering skje sør for betongstaken på Lanesgrunnen.
  • Målgang mellom bølgebryter på Løkta og Scandic Ishavshotel.
  • Ingen øvrige begrensninger på banevalg.

6.Tidspunkt for kappseilasen.

Båter med lys tom 0.93: start kl 08:45.

Båter med lys over 0.93: start kl 09:15.

7.Klasse inndeling

Det blir bare en klasse.

8.Tidtaking.

Alle båter må ta tiden selv. Tid tas på følgende punkter:

  • Passering under Sandnessundbroen.
  • Runding betongstake på Lanesgrunnen.
  • Målgang ved Løkta.

9.Maksimaltider og avkortning

Det fremste målepunkt hvor minst én båt har passert klokken 16:00 blir å regne som mål. Maksimaltid er klokken 17:00.

10.Motorbruk

Motor kan startes for å ha i beredskap ved passering av bruer og motorkraft kan brukes for å unngå skader. Slik bruk må meldes umiddelbart etter målgang. Annen bruk av motor er ikke tillatt.

11.Poeng beregning og premiering

Det seiles på tid, med korrigering for NOR Rating målebrev for full registrert seilføring.

12. Protestkomitè

Protestkomite vil opprettes ved behov.