Trenger du å få målt seil?

Styret i TSF har registrert at en del medlemmer har behov for å få målt seil. Derfor forsøker vi å få en seilmåler til Tromsø for å foreta felles måling av seil inntil det forhåpentligvis er utdannet godkjent måler i klubben.

Vi prøver å få dette til så tidlig som mulig i mai.

TSF vil ta deler av utgiftene med å få opp en seilmåler. Noen utgifter må påregnes pr. målte seil.

Vi kommer tilbake med mere detaljer senere.

I første omgang ønsker vi tilbakemelding fra dem som har et slikt behov:

Send en melding til styret@tromsoseil.no

Oppgi hvilke seil du trenger å få målt.