Dag: 15. september 2020

Foto:Gjert-Henrik Vedeler