Årsmøtene utsatt én måned

Årsmøtene i TSF og A/L Løkta skal i henhold til vedtektene avholdes før 1. mars. Styret ønsker å avholde årsmøtene med fysisk oppmøte. Med dagens utvikling i pandemien er det lite realistisk å kunne gjennomføre dette innen 1.mars. Styret arbeider også med saker som vi ønsker å presentere på årsmøtet. I tillegg må revisjon av regnskapet ferdigstilles.

Med bakgrunn i dette velger styret å forskyve årsmøtene én måned, og kaller inn til årsmøter i både AL Løkta og TSF 30. mars. AL Løkta kl 18:00 og TSF kl 19:00. Hvis det på det tidspunktet fortsatt ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtene fysisk på en forsvarlig måte, vil årsmøtene bli gjennomført digitalt.

Innkalling til årsmøtene kommer snart! Tenk etter om det er saker du vil legge frem for årsmøtene.

Hilsen styret v/ Marianne