Årsmøter avviklet digitalt

Tirsdag 23. mars gjennomførte vi årsmøter i AL Løkta og Tromsø seilforening. På grunn av pandemien ble møtene ble avholdt digitalt på Zoom. Takk til alle 17 deltakere for ryddige og gode diskusjoner.

Den største saken under årsmøtet i AL Løkta var styrets forslag om oppløsning av andelslaget og overføring av Løkta til Tromsø seilforening. Dette har vært diskutert lenge i foreningen. Intensjonen med overføringen er å gjøre administreringen og forvaltningen av Løkta enklere, og kanskje bidra til å forsterke Løkta som seilforenings klubbhus. Under møtet kom det inn flere kommentarer rundt innkalling og saksfremlegg som resulterte i at årsmøtet ønsker å utsette behandling av saken til et ekstraordinært årsmøte når det er mulig å møtes fysisk senere i 2021.

Under årsmøtet i Tromsø seilforening var det flere saker som resulterte i gode diskusjoner, bl.a. TSFs plass i fremtidig forvaltning – og potensielle endringer i småbåthavna ved Nordsjetéen. TSF er bekymret over at vi kanskje mister god nok atkomst til Løkta over land og fra sjøen.

Saken om hva vi gjør videre med jolleseiling i TSF ble også godt debattert. Her landet årsmøtet på at det er ønskelig med videre satsing, selv om det har vært lite aktivitet de siste årene.

Protokoller: