Høring revidert reguleringsplan for Vervet – HASTER

Utbyggingen av Vervet har betydning for adkomsten til seilforeningas klubbhus Løkta og bruken av området rundt.

TSF har som eier av Løkta interesse av tilretteleggingen i området. Detaljreguleringsplanen for området er nå ute til ettersyn. Merknadsfristen er 24.08.18. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til planen. Innspillene bes sendt til e-post styret@tromsoseil.no innen tirsdag 21.08. Vi beklager den korte fristen som skyldes at TSF ikke er varslet i h.t. prosedyre.

Saksdokumentene finner du her: https://www.tromso.kommune.no/arealplan-1891-detaljregulering-vervet-2001284-m-flere-offentlig-ettersyn.6131674-167939.html