Hvem har rett til veien når båter bytter halser.

Sammenfatning av regler som gjelder for en situasjon som var diskutert på Løkta etter regatta.

Oppdatert: 27.05.2010 00:23:47 – av: Lars Dybfest

Jeg er som mange av dere har skjønt en nerd. Jeg er såpass nerd at når vi får litt diskusjoner om regler og situasjoner som noen av oss hadde på Løkta etter seilasen 25. mai så synes jeg det er utrolig interessant.
Spørsmålet som ble stilt da var omtrent som følger: Viss to båter Gul og Blå seiler omtrent paralelle kurser for babord halser nærmest platt unnavind. Viss Blå da jibber storseilet til styrbord halser, må da Gul holde unna? Hva om båtene er svært nær hverandre i utgangspunktet?

 

Situasjon 1

 

Situasjon1
I hovedsak blir dette regulert av regel 15. (Vi antar at det ikke er merker, hindringer eller riktig kurs involvert.) Regel 15 sier:
(Dette er min oversettelse, finner ikke boka)
Når en båt får rett til veien, skal hun innledningsvis gi den andre båten plass til å holde unna, med mindre hun får rett til veien som en følge av den andre båtens handlinger.

I vårt tenkte tilfelle vil det da si at; ja Gul må plutselig holde unna for Blå som har fått rett til vegen ved å være for styrbord halser. Men regel 15 setter også den begrensningen at båten som har byrden ved å holde seg unna skal ha plass til å gjøre dette. Det vil si at båten som får byrden ved å holde unna skal ha tid og plass til å gjøre dette på en sikker måte (men dette innebærer ikke at det er rom for å somle).

 

Situasjon 2

 

Situasjon 2
Regelen gir oss et annet alternativ, men det er om mulig enda mer dramatisk for den båten som må holde unna. La oss se litt på den siste delen av regel 15 og lage en lignende situasjon som da ikke vil gi begrensningen om å«innledningsvis gi den andre båten plass til å holde unna». Viss båtene vi her snakker om seiler for styrbord halser men fremdeles nært hverandre og fremdeles platt unna vinden. Så jibber Blå plutselig til babord, enten det er et uhell eller det er med vilje. Gul vil da oppnå rett til veien som en følge av Blå sin handling og Gul har ikke noe krav om å gi plass til å holde unna. Det kan til og med være slik at om Blå jibber og storseilbommen berører noe av Gul eller gjør at Gul ikke kan manøvrere uten umidelbart å komme i kontakt med Blå. Så har Blå allerede pådratt seg grunnlag for en protest på en styrbord/babord situasjon.

Dette høres jo alt veldig dramatisk ut. Men i praksis er det jo ikke slik. Tenk på hva kappseilingsreglene er, det er jo ment at reglene skal være mest mulig uttømmende slik at man i en hver situasjom hvor båter kan møtes så er det en båt som har rett til veien og en båt som ikke har det. Av og til så har en båt som ikke har rett til vegen likevel rett til noe plass for å kunne gjennomføre en manøver, men dette fritar den ikke fra at den skal holde unna for båten som har rett til veien.

Legg igjen en kommentar