Ingen nybegynnerkurs i 2020

Det ser dessverre ut som vi ikke får til å tilby kurs for nybegynnere på kjølbåtene i år. Korona-situasjonen gjør det vanskelig med smittesikker gjennomføring av kurs og tilbud om mannskapsplass på båtene etter kurset. Men vi satser alt på at vi kan tilby kurs igjen våren 2021.

Hilsen styret