Innkalling til årsmøte 2019 i Tromsø seilforening

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. februar kl. 19 på Løkta.
Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

Forslag skal leveres skriftlig til e-post styret@tromsoseil.no eller til Tromsø seilforening, postboks 1130, 9261 Tromsø
Årsmøtet er for personer som er registert som medlemmer i klubben pr. 31.12.2018.