Innkalling til årsmøtene 2018 i Tromsø seilforening og Løkta AL

Årsmøtene avholdes torsdag 22. mars fra kl. 18.

Sted: klubbhuset Løkta

Det blir lett servering.  

Sakslistene legges ut på TSF sin hjemmeside innen 8. mars.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtene må være sendt til styret skriftlig senest mandag 5. mars. Bruk e-postadr. post@tromsoseil.no eller postboks 1130, 9261 Tromsø.

 

Andelshavere i Løkta AL og medlemmer i Tromsø seilforeningen oppfordres til å sette av tid til disse viktige møtene.

Hjertelig velkommen!