Protest Karslsøyregataen 2019

I forbindelse med Karsløyregattaen ble det levert en protest angående brudd på regel 47.2 :

Ingen person ombord skal forlate båten med vilje, unntatt ved sykdom eller skade, eller for å hjelpe en person eller et fartøy i fare, eller for å bade.
En person som forlater båten ved et uhell eller for å bade, skal være tilbake ombord før båten fortsetter i seilasen.

Protesten var rettet mot båten sharpedo, og levert fra Sees.

Sees leverte protest da de ble klar over at en person forlot sharpedo, noe som strider med regel 47.2 i kapseilingsreglene.

Sees hadde på dette tidspunktet ingen formening om hvorfor det var en person som forlot Sharpedo.

På bakgrunn av denne protesten ble det oppretten en protestkomite. Som fikk i oppgave å vurdere protesten opp mot de faktiske forhold.

Det var klart at vedkommede som forlot Sharpedo ikke var kritisk syk, noe som er ett av kriteriene for at regel 47.2 ikke skal gjelde.

Protestkomitéen kom da frem til at protesten var gyldig, selv om det den skriftlige protesten kom for sent inn. Og at Sharpedo skulle diskes fra regataen.

Skipper på Sharpedo, anket protestkomiteens avgjørelsen.

 Protestkomiteen tok så kontakt med Seilforbundet, og de kom tilbake med noen avklaringer.

Epost fra Forbundet vedlagt nederst:

Når båten Sees og Sharpedo fikk denne tilbakemeldingen fra Seilforbundet, valget Sees å trekke protesten.

Noe som medfører at Sharpedo ikke lenger har en protest mot seg, og dermed ikke er diskvalifisert lengre.

Siden Sees trakk protesten, er det noen momenter som vi i protestkomiteen mener er viktig å få frem, selv om vårt arbeid egentlig er ferdig, siden vi ikke har en protest lengre å behandle.

  • Det er skippers ansvar å påse at båten og mannskap er rustet for å delta i den aktuelle regatta.

Presisering av noen kappseilingsregler.

  • SPORTSÅND OG REGLENE

Deltagere innen seilsporten er styrt av et sett regler som de forventes å følge og å håndheve.

Et grunnleggende prinsipp for sportsånd er at når deltagere bryter en regel vil de umiddelbart ta en straff, som kan være å trekke seg.

  • Å GODTA REGLENE

3.1 (a) Ved å delta i, eller ha til hensikt å delta i, en seilas som arrangeres under disse reglene, sier enhver deltager og båteier seg enig i å akseptere disse reglene

  • 47 BEGRENSNINGER AV UTSTYR OG BESETNING

47.1 En båt skal bare bruke det utstyr som var ombord ved dens klarsignal.

47.2 Ingen person ombord skal forlate båten med vilje, unntatt ved sykdom eller skade, eller for å hjelpe en person eller et fartøy i fare, eller for å bade. En person som forlater båten ved et uhell eller for å bade, skal være tilbake ombord før båten fortsetter i seilasen.

Link til kapseilingsreglene:

https://norgesseilforbund.klubb.nif.no/Administrativt/kappseilingsregler.pdf

 Regattakomiteen har oppfordret båter til å protestere på regelbrudd. Og at båter skal ta sin straff.

 Det å bli protestert på er ikke en ondsinnet handling, bare en presisering om at vi seiler etter gitte regler, og at disse skal følges.

Vennlig hilsen 

Protestkomiteen

Vedlegg epost fra Seilforbundet ved Thomas Kresse:

Hei,

For å rette opp en del formelle feil og prosedyrefeil ville jeg kalt inn begge parter til en høring hvor de fikk forklare seg og stille 

spørsmål til hverandre. Basert på dette skal protestkomiteen bestemme fakta (hendelsesforløpet), konklusjon (hvilke regler som er brutt hvis noen) og ta en avgjørelse.

Hvis den påprotesterte båten ikke vant noen betydelig fordel ved denne hendelsen ville jeg før høringen bedt den protesterende vurdere å trekke protesten i lys av alvoret i situasjonen. Hvis ikke – gjennomføre høringen og ta en avgjørelse.

Det sentrale er selvsagt hvordan man tolker regel 47.2 og «ved sykdom». Uten å forhåndsdømme er det vel riktig å si at personen som forlot båten ikke var syk, men sto i fare for å bli det som følge av nedkjøling grunnet mangelfull bekledning. 

Mangelfull bekledning er ikke noe som plutselig har oppstått, men et resultat av dårlige forberedelser deltageren og skipperen selv er ansvarlig for. Basert på denne tolkingen har båten brutt regel 47.2 og må diskvalifiseres. 

Vennlig hilsen

Thomas Kresse