Saksliste og dokumenter for årsmøte i AL Løkta 2019

Styret viser til innkalling til årsmøte av 9. april 2019. Årsmøtet avholdes den 23. april 2019 klokka 19.00 på Løkta i Indre Havn.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 3: Velge dirigent og referent
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Behandle årsberetning
Forslag til vedtak: Årsberetninga godkjennes
Sak 6: Behandle revidert regnskap
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes
Sak 7: Behandle forslag og saker
7.1: Det er ingen innkomne saker.
Sak 8: Drøfte budsjettforslaget
Forslag til vedtak: Budsjettforslaget er drøftet med merknader i henhold til protokoll
Sak 8: Valg
Forslag til vedtak: Styret i TSF fungerer som styre for Løkta AL.

Vedlegg

April 2019

Styret i Tromsø seilforening