Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet 2017 i Løkta AL. oppdat. 20.03.

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet 2017 i Løkta AL er nå tilgjengelig på linkene under.

Oppdatert 20.03. med valgkomiteens innstilling til felles styre, revisor, valgkomite for Løkta og TSF.

Årsmøtet avholdes på Løkta torsdag 22. mars kl.18.

Det blir kaffe/te med noe godt å bite i.

Vi ønsker andelseiere i Løkta hjertelig velkommen.

Årmøte Løkta 2018-saksliste

Årsmelding for Løkta 2017

Sak 7.1 Nedsetting av arbeidsgruppe

Resultatrapport_Løkta

Balanserapport_Løkta

Valgkomiteens forslag til styre i Tromsø Selforening 2018