Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet for 2018 i Tromsø seilforening

Saksliste og de fleste saksdokumentene til årsmøtet 2018 i Tromsø seilforening er nå tilgjengelige på linkene under.

Regnskap og valgkomiteens innstilling legges inn så snart de foreligger.

Årsmøtet avholdes på Løkta tirsdag 12. februar kl. 19 00.

Det blir enkel servering.

Vi ønsker medlemmer i TSF hjertelig velkommen.

2-Årmøte TSF 2018-sakliste

5-Årsmelding Tromsø Seilforening for 2018

6.1-Resultatrapport_-TSF_06.02.2019

6.2-Balanserapport-TSF 06.02.2019

8-Fastsette medlemskontingent

9-Budsjett

Styret har besluttet at årsmøtet i Løkta AL avholdes i april. Innkalling vil bli sendt ut tidlig i mars.