Seilingsbestemmelser for Tromsø shorthanded 1. sept 2017

1.Regler

Regattaen vil være underlagt ISAFs Internasjonale Kappseilingsregler 2017 – 2020 og klassebestemmelsene for NOR Rating.

2.Registrering og avgift

Registrering skjer på www.sailracesystem.no, der også startavgift betales.

  • Påmelding innen 27. august: Ingen påmeldingsavgift.
  • Påmelding etter 27. august:   Påmeldingsavgift kroner 100.-.

3.Beskjeder og skippermøte

Beskjeder til deltagerne gis på VHF kanal 6 i før og under regatta. Blant annet opplyses det om endelig banevalg ca. 15 minutter før første start. Det arrangeres ikke skippermøte i forkant.

4.Bane

Det seiles samme bane som tirsdagsregatta (se seilingsbestemmelser for tirsdagsregatta for kart over baner). Hvilket banealternativ som velges er avhengig av vindstyrke og retning. Dette kringkastes på VHF kanal 6 ca. 15 minutter før første start. Målgang mellom bølgebryter på Løkta og Rica-hotellet.

5.Tidspunkt for kappseilasen

Det blir tre starttidspunkt gruppert etter lys med utgangpunkt i ønske om en samlet målgang. Differensiering av starttidspunkt bestemmes på skippermøte ut fra vindprognoser.

  • Båter med lys t.o.m. 0.9: start kl 18:10
  • Båter med lys over 0.9 t.o.m. 1.0: start kl 18:20
  • Båter med lys over 1.0: start kl 18:30

6.Klasseinndeling

Det seiles én klasse.

7.Tidtaking

Alle båter må ta tiden selv. Tid tas på følgende punkter:

  • Runding betongstake på Lanesgrunnen.
  • Målgang ved Løkta.

Andre målepunkter kan bli nødvendige i veldig lite vind, dette opplyses over VHF kanal 6 før start.

8.Maksimaltider og avkorting

Det fremste målepunkt hvor minst én båt har passert klokken 21:00 blir å regne som mål. Maksimaltid er klokken 22:00.

9.Motorbruk

Motorbruk er ikke tillatt. Dersom det oppstår fare for liv og helse eller materielle skader, kan motoren brukes for å komme ut av den farlige situasjonen. Dette skal i så fall rapporteres umiddelbart etter målgang.

10.Poeng beregning og premiering

Det seiles på tid, med korrigering for målebrev fra NOR Rating, for full registrert seilføring og shorthanded mannskap.

11.Protestkomité

Protestkomite vil opprettes ved behov.

12.Arrangørens ansvar

Arrangøren har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er påført av båter, besetninger eller gjester som er til stede på grunn av disse seilaser, eller ved bruk av brygger eller andre fasiliteter, ved hjelp fra følgebåter eller andre under eller i forbindelse med arrangementet. I henhold til kappseilingsreglene hovedregel 4 er det hver enkelt skippers ansvar å avgjøre om båten skal delta.