Seilingsbestemmelser Karlsøyregatta 2014

Seilingsbestemmelser Karlsøyregatta 2014

 

1. Regler.

Regattaen vil være underlagt ISAF`s kappseilingsregler for 2013-2016, vedtektene i NORLYS-regler og seilingsbestemmelser gitt under.

Det seiles etter sikkerhetskategori 5.

 

2. Bane.

Regattaen seiles fra 13. juni kl. 20:00 uten stopp med valgfri runding Karlsøy.

 

Start ved havarivernsentret på Skattøra.

Passering øst av Tønsnesskjæran, fri seiling ut Grøtsundet og Ullsfjorden.

Valgfri runding av Karlsøy.

Fri seiling inn Ullsfjorden og Grøtsundet, passering øst av Tønsnesskjæran.

Målgang ved havarivernsentret på Skattøra med maksimal tid kl. 18:00 lørdag 14. juni.

 

For nøyaktig start og mål linje se eget skriv med ”Start og tid taking Karlsøyregatta”

Seilasen kan endres i henhold til informasjon gitt på skippermøte.

 

3. Deltagere.

Betingelser for en båts rett til å delta er at:

a)     Skipper er medlem av Tromsø Seilforening, seilforening tilsluttet Norges Seilforbund, eller for utenlandske deltakere tilsvarende myndighet.

b)    Deltakende båter må ha gyldig NOR rating. Regatta komite kan på forespørsel bestemme rating for båt som mangler dette. Disse båten kan delta, men vil ikke være en del av den endelige resultatsliten eller premieutdelingen. NOR rating vil være det som ved startidspunkt den aktuelle dagen ligger tilgjengelig på www.seiling.org.

c)     Båter som ønsker å seile med shorthanded NOR rating målebrev kan dette. Båteier må da selv fremvise shorthanded målebrevet som ønskes å bruke denne dagen til regattakomiteen senest før skippermøtet.

d)    For å kunne delta i kappseilas må enhver båt være forsikret mot ansvar ovenfor tredjemann. Arrangøren kan kreve dette skriftlig dokumentert.

e)     Påmelding må gjøres på innen 10. juni på e-post til regatta@tromsoseil.no. Ta med båt navn og skippers navn og mobilnummer.

f)     Deltakeravgift på kr. 300,- pr båt betales til:

TSF, Postboks 1130, 9261 Tromsø

Giro: 1204.04.34710

Merkes: Karlsøyregatta 2014

g)     Påmelding etter 10. juni og fram til skippermøte gir økt deltakeravgift kr. 400,-

 

4. Teknisk kontroll.

En båt kan når som helst i forbindelse med regattaen kontrolleres. Dette for å kontrollere at den oppfyller kriteriene i NOR ratingen og sikkerhetskategorien.

 

5. Generell beskjed til deltagerne.

Generelle beskjeder til deltagende båter og eventuelle siste endringer i seilingsbestemmelsene vil bli gitt på skippermøtet.

Skippermøte starter fredag kl. 19:15 på Skattøra Marina.

 

Alle deltagere plikter å til lytte på VHF kanal 6 under seilasen.

 

6. Tidspunkt for kappseilasen.

Start for seilas vil være fredag 13. juni klokken 20:00 og siste målgang lørdag 14. juni kl. 18:00.

 

7. Startprosedyre.

Det startes etter gps tid på oppgitt startlinje. Flagg og lydsignal vil bli gitt fra land

 

  • Signalflagg Q og lydsignal benyttes for å varsle 5 minutt til start.
  • Signalflagg P og lydsignal benyttes for å varsle 4 minutt til start.
  • Signalflagg P tas ned og lydsignal 1 minutt til start.
  • Signalflagg Q tas ned og lydsignal ved start.

Som alltid er det flaggene som gjelder om lydsignal uteblir.

 

8. Klasseinndeling.

Avhengig av antall påmeldte båter, seiles det 1 eller 2 klasser. Nærmere opplysning kommer senest på skippermøtet.

 

9. Avkortning/mellomtider/tidtaking.

Mellomtider og tid ved målgang tas av båtene selv.

For nøyaktig tidtaking og mål linje, se eget ark: ”Start og tid taking Karlsøy regatta”

Seilasen kan meldes avkortet om værmeldingen tilsier lite eller ingen vind, nærmere informasjon rundt dette vil bli opplyst på skippermøte.

Ved manglende vind på starttidspunktet kan start utsettes eller flyttes lenger fram i banen.

Alternativ ved avkorting:

Dersom ikke minst 2/3 av båtene i klassen har passert endelig mållinje før maksimaltid, vil mål bli punkt for mellomtid der minst 2/3 av båtene har passert ved maksimaltid. Det er bare båter som ikke har brutt før maksimaltid som tas med i regnestykket for 2/3 av båtene.

Første mulige mållinje vil være Grøtnesodden på hjemtur. Husk å noter passeringer oppgitt på eget ark.

 

10. Maksimaltid.

Maksimaltiden vil være lørdag 14. juni til kl. 18:00.

 

11. Protester.

Eventuelle protester skal være innlevert regattakontoret/regattakomite senest 30 min etter at siste båt er gått i mål. For at protesten skal være gyldig må kappseilingsreglene være fulgt i forhold til protesten. Protester skal leveres inn på eget skjema i.h.t kappseilingsreglene.

 

12. Bruk av motor.

Det er ikke tillatt bruk av motor som fremdrift. Motor kan brukes til ladning av strøm eller ved nødsituasjoner.

 

12. Sosialt og premiering.

Det planlegges sosial sammenkomst og premiering etter seilasen kl. 20:00 på Løkta hvor egenandel for mat vil være kr. 100,- for medlemmer og 200,- for ikke medlemmer. Man tar med egen drikke.

Det premieres for 1. 2. og 3. plass i hver klasse.

Vandrepremien, et flott tresnitt av Lundefugler i ramme fra kunstneren Lars Erik Karlsen, gis til raskeste båt etter korrigert tid totalt og beholdes til neste Karlsøyregatta. Ved tre napp beholdes vandrepremien.

Alle deltakende båter og mannskap får plakett.

 

14. Regattakontor.

Regattakontorets adresse er:

Tromsø Seilforening

P.boks 1130

9262 Tromsø.

 

E-post kan sendes til regatta@tromsoseil.no eller pr. telefon til regattakomiteen ved:

Ansvarlig:

Thor Magne Jensen    mobil: 90742893 ”S/Y Fia”

 

15. Arrangørenes ansvar

Arrangøren har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført båter, besetning eller gjester som er tilstede på grunn av disse seilasene. Alle som deltar er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen, og seiler på eget ansvar og risiko. Skipperen må selv avgjøre om båt og mannskap er utrustet for seilasen. Båten skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.

 

 

Start og tid taking Karlsøy regatta.

 

Starten:

Havarisenteret på Skattøra. Posisjon N 69° 41.777′, E 19° 1.413

Linje rett øst av livbåt kai maksimalt 0.1 Nautisk mil fra land

 

Mellom / slutt tid:

Landemerke Posisjon Linje Tid
Tønsnesskjæran Varde N 69° 45.095’E 19° 6.822′ Linje mellom varde og grønn stake
VågnesFyrlykt N 69° 46.693’E 19° 16.210′ Rett nord
GrøtnesFyrlykt N 69° 51.270’E 19° 43.181′ Rett sør
KarlsøyFyrlykt N 69° 59.716’E 19° 57.851′ Rett øst.Oppgi rundings retning
GrøtnesFyrlykt

Første målpunkt.

N 69° 51.270’E 19° 43.181′ Rett sør
VågnesFyrlykt N 69° 46.693’E 19° 16.210′ Rett nord
Tønsnesskjæran Varde N 69° 45.095’E 19° 6.822′ Linje mellom varde og grønn stake
MålgangHavarisenteret Skattøra. N 69° 41.777’E 19° 1.413 Linje rett øst.Maksimalt 0.1 NMl fra land

 

Kontakt med regatta komite på VHF kanal 6 eller mobil.

Thor Magne Jensen      mobil: 90742893 ”S/Y Fia”

Ken Olsen                      mobil: 95207140 ”Patos”

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.