Seilingsbestemmelser: TSF Jollemesterskap 2013

Jolle_KSollund_104_620x155
Seilingsbestemmelsene for TSF Jollemesterskap 2013 er nå klar (pdf-fil: TSF_Jolle_SeilingsbestRegatta_2013):

1 REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
Ang. regel 14 Unngå berøring: Båter i RS Feva-klassen kan ikke hevde rett til vei
overfor Optimistjoller. For RS Feva-klassen skal regler om hindringer (regel 18, 19 og
20) inkludere Optimistjoller.

2 BESKJEDER TIL DELTAGERE
Beskjeder til deltagerne vil bli lagt ut på www.tromsoseil.no og på oppslagstavla i
garderobevogna, Kvaløyveien 166.

3 ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE
Eventuelle endringer i seilings-bestemmelsene vil bli oppslått før kl 1000, lørdag
19.10.2013.

4 TIDSPROGRAM FOR SEILASENE
Regattadag lørdag 19.10.2013:
Skippermøte avholdes lørdag 19.10.2013, kl 10:30.
Varselsignal for første seilas lørdag 19.10.2013er kl 11:00.
Ingen varselsignal vil bli gitt etter klokken 13:30.

5 ANTALL SEILASER OG SERIER
Antall seilaser og enkeltserie: Alle seilere skal seile to seilaser fortløpende. Ved
gunstige værforhold kan det innen en klasse seiles flere seilaser.
Kvalifisering og finale: Om det er flere seilere i en båtklasse enn det er båter skal det
skiftes mannskap etter to seilaser. Finaleserien skal, i tilfelle foregående
kvalifiseringsserier, seiles over 2 seilaser. Deltagere i finaleserien er vinnerne, pluss
evt. andreplass i kvalifiseringsseriene.

6 KLASSEFLAGG
RS Feva klasseflagg: F
Optimist klasseflagg: O

7. KLASSEINNDELING
Følgende klasseinndeling vil bli benyttet, avhengig av påmelding:
Optimist: under 11 år
Optimist: over 11 år
RS Feva: åpen klasse
RS Feva: damer

8 BANEOMRÅDET
Arrangementet avholdes på adresse Kvaløyveien 166, Norheim på Tromsøya.
Baneområdet er i umiddelbar nærhet.

9 LØPENE/SEILASENE
Hver seilas skal seiles 2 runder på en lo/le bane (Pølsebane) med babord runding på
toppmerket og port-runding på lensemerket.

10 STARTEN
Seilasene vil bli startet som følger, dette endrer regel 26.Start:
Varselsignal: Klasseflagg + fløyte: 3 minutter før startsignal. (Pluss evt. nummerflagg
for serie seilasen er del av.)
Klarsignal: P-flagg + fløyte: 2 minutter før startsignal
Ett minutt: P-flagg fjernes + lang lyd: 1 minutt før startsignal
Startsignal: Klasseflagg fjernes + lyd
Båter i andre klasser/serier enn det varselsignalet angår skal holde seg unna
startområdet under startsekvensen.

11 MÅL
Mållinjen sammenfaller med startlinjen og rundingsporten.

12 MAKSIMALTID OG NESTE VARSELSIGNAL
Maksimaltid: Båter som ikke går i mål innen 10 minutter etter den første båten som
har seilt løpet og gått i mål noteres som DNF (Fullførte ikke) uten en høring. Dette
endrer reglene 35, A4 og A5.
Neste varselsignal: For seilas med samme mannskap: 1 minutt etter målgang for
siste båt, maks 10 minutter etter første båt
For seilas med nytt mannskap: så snart alle seilere er klar.

13 PROTESTER
Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres så snart som mulig og
senest innen 30 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas.

14 POENGBEREGNING
Systemet for poengberegning er som følger: Lavpoengsystemet.
Strykninger tillates ikke.

15 ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om
å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade
på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller
etter regattaen.

16 FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
(slutt)

Tagged with:

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.