Terminliste og seilingsbestemmelser 2022

TFS og Regattakomitèn for 2022 ønsker velkommen til sesongen 2022 og vi ser fram til en ny sesong!

Seilingsbestemmelsene for årets Tirsdagsregattaer er klar. I år som ifjor er vi tilbake til vårt «vante» regatta-område sør for Tromsøya. Videreført fra i fjor er det en annerledes måte å regne korrigert tid, hvor vindforholdene blir en faktor i utregningen.

Den «nye» måten å regne ut korrigert tid finner du i målebrevet fra NOR Rating. Det kalles «Trippeltall-systemet». Dette systemet tar hensyn til vindforholdene den aktuelle dagen, og bidrar til å øke «rettferdigheten» betraktelig. Dette gjelder spesielt ved seilaser uten store variasjoner i vindstyrke og når båter som har forskjellige egenskaper seiler i samme klasse.

Hvilken dominerende vindstyrke som skal gjelde bestemmes av regattakomitéen den dagen, og alternativene er «lite vind» (mindre enn 4,5 m/s), «middels» (4,5-7 m/s) eller «mye vind» (mer enn 7 m/s). Vinden vil bli målt før regattastart og vindstyrken avvgjort. Dette systemet fungerer meget bra når vinden varierer innenfor vindstyrke-spennet til ett trippeltall, noe som hender ofte.

Ved utregning av resultatet (korrigert tid) brukes «Tid over tid», hvor seilt tid multipliseres med ToT-ratingtallet. ToT-tallet finner du nede til venstre i målebrevet for din båt.

Terminliste finner en her:

Terminliste 2022

Seilingsbestemmelsene finner en her:

Seilingsbestemmelser for Tirsdagsregatta 2022

Banekart finner en her:

Banekart for Tirsdagsregatta 2022

Tagged with: