Terminliste og seilingsbestemmelser 2022

NB! oppdatert terminliste og Vaffelbåtinstruks

TFS og Regattakomitèn for 2022 ønsker velkommen til sesongen 2022 og vi ser fram til en ny sesong!

Seilingsbestemmelsene for årets Tirsdagsregattaer er klar. I år som ifjor er vi tilbake til vårt «vante» regatta-område sør for Tromsøya. Videreført fra i fjor er det en annerledes måte å regne korrigert tid, hvor vindforholdene blir en faktor i utregningen.

Den «nye» måten å regne ut korrigert tid finner du i målebrevet fra NOR Rating. Det kalles «Trippeltall-systemet». Dette systemet tar hensyn til vindforholdene den aktuelle dagen, og bidrar til å øke «rettferdigheten» betraktelig. Dette gjelder spesielt ved seilaser uten store variasjoner i vindstyrke og når båter som har forskjellige egenskaper seiler i samme klasse.

Hvilken dominerende vindstyrke som skal gjelde bestemmes av regattakomitéen den dagen, og alternativene er «lite vind» (mindre enn 4,5 m/s), «middels» (4,5-7 m/s) eller «mye vind» (mer enn 7 m/s). Vinden vil bli målt før regattastart og vindstyrken avvgjort. Dette systemet fungerer meget bra når vinden varierer innenfor vindstyrke-spennet til ett trippeltall, noe som hender ofte.

Ved utregning av resultatet (korrigert tid) brukes «Tid over tid», hvor seilt tid multipliseres med ToT-ratingtallet. ToT-tallet finner du nede til venstre i målebrevet for din båt.

Terminliste finner en her:

Terminliste 2022

Seilingsbestemmelsene finner en her:

Seilingsbestemmelser for Tirsdagsregatta 2022

Banekart finner en her:

Banekart for Tirsdagsregatta 2022

Skipperinstruks (vaffelbåt):

Skipperinstruks

Tagged with: