Ztatus dugnad Løkta

Vi fikk gjort mye i helga. Vasking, skruing, maling. Vi har krysset av på lista som ligger her. Det er enda ting vi kan gjøre, både smått og stort. Ta tak i noe fra lista, skriv gjerne et ord til styret så vi får huka av. Om noen vil jobbe i fellesskap, hva med nå søndag klokka 12?