Om Tromsø Seilforening

Tromsø seilforening ble stiftet 27. oktober 1976. Foreningen er et amatøridrettslag tilknyttet Norges seilforbund og Norges idrettsforbund. Aktiviteten er konsentrert om seiling i kjølbåter og joller og omfatter seilopplæring, konkurranse- og turseiling.

Tromsø seilforening ble stiftet 27. oktober 1976. Foreningen er et amatøridrettslag tilknyttet Norges seilforbund og Norges idrettsforbund. Aktiviteten er konsentrert om seiling i kjølbåter og joller og omfatter seilopplæring, konkurranse- og turseiling.

Vårt klubbhus Løkta sto ferdig i 1991. Bygningen som er tegnet av Steinsvik arkitektkontor ble bygd på dugnad. Løkta drives som eget foretak under TSF og er mye brukt som møte- og selskapslokale for de som ønsker et maritimt lokale ytterst på moloen

Løkta er base for kurs, klubbkvelder, regattaer, treninger, turer m.m. i regi av Tromsø seilforening.

Tillitsvalgte:

Styret:

 • Leder: Marianne Nikoma Haugen 
 • Nestleder: Gjert-Henrik Vedeler tlf 480 49 948
 • Kasserer: Øystein Hermansen tlf 918 09 421
 • Styremedlem: Luca Frediani
 • Styremedlem: Thomas Strandenæs tlf 913 05 501
 • Varamedlem: Thor Magne Jensen

Regattakomité:
Regattakomitéen har ansvar foreningens regattaprogram for kjølbåter:

 • Thor Magne Jensen (leder) tlf 90742893
 • Ken Olsen tlf 95207140
 • Anton Borch
 • Vegard Danielsen

Jollegruppa:

 • Leder: Stefan Christensen tlf 915 99 245

Valgkomiteen:

 • Leder: Ralf Meyer
 • Medlem: Svein Johnsen

Kontaktinformasjon TSF

Besøksadresse: Nordjetéen, indre havn Tromsø
Fakturaadresse: Tromsø Seilforening, Postboks 1130, 9261 Tromsø

Bankkonto drift: 1204.04.34710
Bankkonto for medlemskap framkommer på faktura fra https://minidrett.nif.no/

Vipps: #10810 
Epost:post@tromsoseil.no
Organisasjonsnummer: 975.527.662

Medlemskap i TSF

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Tromsø seilforening. Her er satsene:

 • Standard medlemskap: kr 600,-
 • Juniormedlemsskap (under 18 år): kr 300,-
 • Seniormedlemsskap (over 67 år): kr 300,-
 • Familiemedlemsskap (krever samme adresse): kr 900,-.

Slik melder du deg inn:

 1. For å bli medlem i TSF trenger du å registrere deg på minidrett.no.
 2. Når du registrerer deg fyller du ut alle data som blir spurt om. Ønsker du familiemedlemsskap må alle familiemedlemmene registreres, og en familierelasjon oppgis. Det er litt tasting for registrering første gang, men vi setter stor pris på familiemedlemsskapet!
 3. Så søker du opp Tromsø Seilforening og velger at du ønsker å være medlem hos oss.
 4. Vi sender faktura på medlemsskapet.

For hvert medlem betaler Tromsø Seilforening en andel til Norges Seilforbund. Vi oppfordrer til å melde inn alle medlemmene i familien da vi får støtte fra Norges Seilforbund for antall medlemmer under 18 år. Vi får også støtte fra Idrettsrådet for medlemmer som er mellom 6 og 19 år, så det er viktig at vi benytter oss av dette.

Ta kontakt med styret hvis du får problemer med registreringa.

TSF Organisasjonsplan