Om Tromsø Seilforening

Tromsø seilforening ble stiftet 27. oktober 1976. Foreningen er et amatøridrettslag tilknyttet Norges seilforbund og Norges idrettsforbund. Aktiviteten er konsentrert om seiling i kjølbåter og joller og omfatter seilopplæring, konkurranse- og turseiling.

Tromsø seilforening ble stiftet 27. oktober 1976. Foreningen er et amatøridrettslag tilknyttet Norges seilforbund og Norges idrettsforbund. Aktiviteten er konsentrert om seiling i kjølbåter og joller og omfatter seilopplæring, konkurranse- og turseiling.

Vårt klubbhus Løkta sto ferdig i 1991, bygget er tegnet av Steinsvik arkitektkontor og ble bygd på dugnad av klubbens medlemmer. Løkta drives som eget foretak under TSF og er mye brukt som møte- og selskapslokale for de som ønsker et maritimt lokale ytterst på moloen

Løkta er base for kurs, klubbkvelder, regattaer, treninger, turer m.m. i regi av Tromsø seilforening.

Tillitsvalgte:

Styret:

 • Leder: Luca Frediani, telefon 473 23 585
 • Nestleder: Ralf Meier
 • Kasserer: Freya Sykes
 • Styremedlem: Espen Bergø
 • Styremedlem: Lilan Haugen
 • Styremedlem: Kim Raymond Nilsen
 • Styremedlem: Emil-André Gundersen

Regattakomité:
Regattakomitéen har ansvar foreningens regattaprogram for kjølbåter:

 • Kjersti Monsen
 • Espen Bergø
 • Kjersti Marienhagen

Jollegruppa:

 • Stefan Christensen
 • Hans-Matti Blencke
 • Marianne Nikoma Haugen
 • Freya Sykes  

Kontaktinformasjon TSF

Nordøstpassasjen 34, 9008 Tromsø
Fakturaadresse: Tromsø Seilforening, Postboks 1130, 9261 Tromsø

Bankkonto drift: 1204.04.34710
Bankkonto for medlemskap framkommer på faktura fra https://minidrett.nif.no/

Vipps: #10810 
Epost:post@tromsoseil.no
Organisasjonsnummer: 975.527.662

Medlemskap i TSF

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Tromsø seilforening. Her er satsene:

 • Standard medlemskap: kr 600,-
 • Juniormedlemsskap (under 18 år): kr 300,-
 • Seniormedlemsskap (over 67 år): kr 300,-
 • Familiemedlemsskap (krever samme adresse): kr 900,-.

Slik melder du deg inn:

 1. For å bli medlem i TSF trenger du å registrere deg på minidrett.no.
 2. Når du registrerer deg fyller du ut alle data som blir spurt om. Ønsker du familiemedlemsskap må alle familiemedlemmene registreres, og en familierelasjon oppgis. Det er litt tasting for registrering første gang, men vi setter stor pris på familiemedlemsskapet!
 3. Så søker du opp Tromsø Seilforening og velger at du ønsker å være medlem hos oss.
 4. Vi sender faktura på medlemsskapet.

For hvert medlem betaler Tromsø Seilforening en andel til Norges Seilforbund. Vi oppfordrer til å melde inn alle medlemmene i familien da vi får støtte fra Norges Seilforbund for antall medlemmer under 18 år. Vi får også støtte fra Idrettsrådet for medlemmer som er mellom 6 og 19 år, så det er viktig at vi benytter oss av dette.

Ta kontakt med styret hvis du får problemer med registreringa.

TSF Organisasjonsplan