Leie Løkta

Høst 2021-sesongen er nå dessverre full, vi har ikke flere tilgjengelige datoer å leie ut på før 2022. Send forespørsler om leie av Løkta i 2022 til lokta@tromsoseil.no.

Løkta er Tromsø seilforenings klubbhus. Vi ønsker at Løkta skal være tilgjengelig for Tromsøs befolkning ved høytid, markeringer, årsmøter og andre samlinger. Vi leier ikke ut til utdrikningslag og liknende.  Lokalene leies  på døgn- og helgebasis.  

Løkta er et unikt lokale; plassert i smørøyet av Tromsøs maritime miljø.
Atkomsten er til fots eller sykkel via Vervet og lokalet er plassert helt ytterst på Nordjetéen.

Beskrivelse av lokalet

Løkta har naturlig nok en maritim og «røff» stil, og er innrettet deretter. Første etasje har entré, garderobe, kjøkkenkrok, peiskrok og 2 toaletter. Andre etasje er ett stort 8-kantet rom på 57 m2 (OBS: kun med trappe-atkomst) med vinduer rundt hele bygget. Det er flott utsikt til havnebassenget, torget, Tromsøysundet og Tromsdalen.

Innredninga i 2. etg består av 28 stoler og 28 sitteplasser i benker; altså totalt 56 plasser. Disse er fordelt på 7 bord. Med så mange gjester kan det bli trangt på dansegulvet, så vi anbefaler ca 40 gjester hvis dansearealet i midten av rommet skal benyttes. Det er et eget anretningsbord i rommet.

I 2. etasje er det lerret, prosjektør som aksepter HDMI og VGA (med fast tilknyttet kabel) samt USB. Bruk blendingsgardinene ved behov. Det er en CD-spiller/tuner i 2. etg som kan strømme via Bluetooth og ledning.

Det er bestikk/dekketøy (tallerkener, suppeskåler, asjetter, kaffekopper, tefat, kniver, skjeer, gafler; rødvins-/hvitvins-/vannglass og et mindre antall konjakk-/likørglass.

Kjøkkenkroken har kaffetrakter (storkjøkken), vannkoker, 3 termokanner, vannmugger, en vanlig komfyr, og steamer til sluttbehandling av oppvasken. OBS: Det er ikke kjeler, serveringsfat og serveringsbestikk. Vi kan for tida ikke fyre i ildstedet.

Løkta tilbyr ikke vask av lokalet. Det må besørges av leietaker.

Vi tilbyr ikke catering.

Det er tilgang til brygge med sitteplasser fra utsiden eller via dør på sørsiden av bygget. Brygga er delvis overbygget og et flott sted å nyte kaffen.

Atkomsten til Løkta

Atkomsten er via Vervet ved bruhodet. Det er ingen parkeringsplasser knyttet til båthavnen, så parkering foregår på kommunale plasser på Fr. Nansens plass. Atkomsten kan tidvis være svært utsatt for vær og vind, og vinterstid kan det være glatt. Ferdsel til og fra Løkta må derfor tilpasses vær- og føreforhold og må skje i trygge former. 

Vær også oppmerksom på at det er et stykke å gå ut til selve Løkta. Ved deltakere med mobilitetsbegrensninger så bør det tas hensyn til og vurderes hvorvidt lokalet er tilstrekkelig tilgjengelig. 

Reservasjon, priser og betaling

I kalenderen øverst  på denne siden kan du se hvilke dager som er opptatt og ledig (vi oppdaterer kalenderen så ofte vi kan). Tomme felt i kalenderen betyr at det er ledig den dagen. Finn ønsket dato og send en forespørsel til oss på lokta@tromsoseil.no.

Leia per døgn er kr 6.000,-. Døgnet regnes normalt fra kl 1500 utleiedagen til kl 1200 påfølgende dag. Leia per helg er kr 8.000,-. Helga regnes normalt fra fredag kl 1500 til søndag kl 1200. Medlemmer betaler 70% av leia og andelseiere 30%.

I tillegg til leia kommer et depositum på kr 2.000,- for å dekke manglende vask, rydding, knusing og andre skader.

Høysesongen for utleie på Løkta er mai (konfirmasjoner) og desember (julebord), så vær tidlig ute med bestillinga. Normalt leier vi ikke ut i juli måned.

Privatpersoner som ønsker å leie må være over 20 år. Skoleklasser og elevgrupper kan leie lokalet, men da må det være representant(er) fra skolen/foreldre tilstede.

Vi inngår også spesialavtaler for spesielle anledninger.

Merk: Tromsø seilforening bruker Løkta til målgang og samling etter tirsdagsregatta alle tirsdager i mai, juni, august og september ca kl 1800-2200.

Privatpersoner må betale leie på forhånd. Leie betales med Vipps til Tromsø Seilforening som har Vipps-nummer 10810. For øvrige leietakere blir det sendt faktura. 

Begrensninger og ordensregler

Som nevnt innledningsvis så leier vi ikke ut til utrdrikningslag og tilsvarende. Vi leier kun ut til lukkede lag dvs at det ikke kan være åpent hus. Det er ikke anledning til å sette opp eget lydanlegg i lokalet. Det skal være stille etter kl 23 dvs at det ikke skal være lyd eller andre aktiviteter som kan skape sjenanse for naboer av Løkta. Arrangementer skal være avsluttet kl 02:00.  

Vi kan etter nærmere avtale gjøre unntak for noen av reglene over. Dvs utleie til utdrikningslag vil ikke bli gjort uansett, og hensynet til naboer av Løkta er absolutt.

Om Løkta og TSF

Løkta er et andelslag og drives som et foretak under Tromsø seilforening, og administreres av styret i seilforeninga.

Byggingen av Løkta ble påbegynt 4. juli 1989, og bygningen ble innviet 25. mai 1991. Initiativet ble tatt av Tromsø seilforening da Tromsø kommune ønsket å fjerne bunkeren som stod på Nordjetéen etter krigsårene (lik den som fortsatt står på Sørjetéen). Havnesjefens krav til byggverket var at det skulle «ha et martitimt preg uten røde og grønne lys». Den gamle bunkeren befinner seg fortsatt «inni» Løkta, så det er et skikkelig solid byggverk. Tromsø seilforening utførte mye dugnadsarbeid i planlegging og bygging av Løkta.