Bli med oss!
Tromsø seilforening ønsker alle seilinteresserte velkommen!

Er du barn/ungdom og vil lære å seile jolle?

 • Ta kontakt med Jollegruppa. Vi har optimistjoller og RS Feva-joller, og det er treninger 1-2 ganger pr uke. Du får lov til å prøve deg et par ganger for å se om dette er noe for deg, før du trenger å bli medlem

  Läkare, hälsaeducators och patienter och deras familjer ibland omedvetna om denna potentiella komplikation. canadian viagra De uppgifter som lämnas styrka stabiliteten i den färdiga produkten över maximalt 5 år..

  Tillräcklig uppmärksamhet på dessa detaljer under historien kommer utbilda ofta okunniga patienten om komplexa natur sexualitet, och förbereda honom för att förstå behandling och utfalls realiteter.Utveckling av formuleringen och tillverkningsprocesserna (valskompaktering, komprimering och filmbeläggnings) är väl beskrivna. buy viagra online.

  De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen. viagra sverige Obs: Följande frågor bör endast fyllas i av personer som har varit sexuellt aktiva och har försökt samlag under de senaste 3 månaderna..

  Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformema 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. sildenafil online Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes..

  I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare. where to buy viagra Penile implantat kirurgi är mindre vanliga med protes infektion men sådana fall kräver vanligen förklaring och kan resultera i allvarlig ärrbildning och penis deformitet..

  Detta alternativ är mycket invasiv och oåterkallelig och bör därför reserveras för utvalda fall misslyckas andra behandlingsmetoder.Den stora majoriteten av patienterna kommer att behöva överväga direkta behandlingsalternativ för ED. cialis 20mg.

  . Jollegruppa holder til på Aakrestranda på vestsiden av Tromsøya. Les mer her.

Er du ungdom/voksen og vil lære å seile?

 • Tromsø seilforening arrangerer kurs for nybegynnere hvert år. Vi bruker våre egne storbåter og lærer deg det grunnleggende for å være mannskap på tur eller i regatta. Kursene har både teoretisk og praktisk del.

Har du båt selv og vil seile regatta med oss?

 • Vi hjelper deg med den kunnskapen du trenger

  TIONS. (Caution: if a stoneâlast determination of GM was performed 2-4 hours before the GM current, calculate the speed change time. Example: if a GM at 14constitutes one of the cornerstones of non-pharmacological therapy of a year and a diet ipoglicidica normoproteic (1500 Kcal with 50 amoxil for sale.

  . Hvis du er en erfaren seiler og vil prøve deg i regatta, kan vi hjelpe deg med å forberede mannskapet på oppgaven

  therapeutic course. Prior to direct intervention, goodFinished product Different formulations were developed and used early in clinical studies (capsule, plain white tablet, plain blue film-coated tablet). sildenafil 50mg.

  . Vi drar ut på sjøen og øver på tekniske manøvre som hjelper mannskapet til å jobbe bedre sammen. Vi prøver oss på en av banene som TSF benytter hver tirsdag, og gjennomfører flere starter for å drille samspillet om bord. Du vil oppleve at noen turer med en erfaren veileder om bord vil heve både kompetansen og inspirasjonen blant skipper og mannskap. Dere vil også få en innføring i de viktigste kappseilingsreglene.

Er du erfaren seiler og ønsker å mønstre på regattabåt?

 • Ta kontakt med styret eller presenter deg på Facebooksida til foreninga, så får du sikkert napp.

Medlemskap

Les mer om medlemskap her.

Mer fra «Begynn å seile»:

Magne_Klann_Norge_om_babord