Tilgang til Løkta for medlemmer

Styret i Tromsø Seilforening har i samarbeid med Løkta-komiteen vedtatt å åpne Løkta for bruk av medlemmene. Tidligere har bruk vært begrenset til treff i forbindelse med tirsdagsregattaer og andre offisielle arrangementer. Vi ønsker nå at medlemmene skal kunne ta i bruk Løkta også ut over dette, for å treffe andre medlemmer og bedrive aktiviteter som understøtter foreningens mål og aktiviteter. Vi legger foreløpig ingen føringer på hvilke aktiviteter dette er, men det forutsettes at aktivitetene er for medlemmer av foreningen. Bruk av lokalet til arrangementer for andre enn medlemmer av Tromsø Seilforening krever fortsatt at man leier lokalet jf Leie av Løkta.

Tilgang gis til medlemmer av Tromsø Seilforening på forespørsel, og det forutsettes at de som får tilgang aksepterer og forholder seg til ordensreglene som til enhver tid finnes for bruk av lokalet. Det er spesielt viktig at ikke aktiviteter kommer i konflikt med utleien av Løkta, som er en viktig inntektskilde for at foreningen skal kunne dekke utgifter forbundet med drift og vedlikehold av lokalet.

Ta kontakt med Thomas Strandenæs for å avtale tilgang samt for å få praktisk informasjon om tilgangen.

Ordensregler bruk av Løkta
Velkommen til Tromsø Seilforening Løkta. Disse ordensreglene er ti for at alle
brukere av Løkta skal ha en best mulig opplevelse. Alle med tilgang til Løkta
plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende ordensregler. Ved brudd på
ordensregler vil tilgang til Løkta kunne bli inndratt.

 1. Løkta skal være et trivelig sted å komme til. Forlat stedet i den stand du ønsker å finne det. Som et minimum like fint som da du kom.
 2. Sjekk oversikt over datoer for utleie av Løkta for å forsikre deg om at din bruk av Lokalet ikke kommer i konflikt med avtalte utleier.
 3. Alle benyttede arealer skal vaskes etter bruk. Vaskeutstyr i bøttekottet
 4. Alt søppel må tas med etter bruk
 5. Alt dekketøy, kopper, kaffemaskin osv. skal vaskes, tørkes og settes på plass etter bruk. Bruksanvisning til steamer henger over oppvaskbenken
 6. Dersom peisen har vært i bruk skal ilden være slukket før bygget forlates. Er det mye aske eller bålrester skal dette tømmes i havet. Sinkbøtte og askespade finnes i bøttekottet.
 7. Sjekk at alle vinduer og dører er lukket og låst før du forlater Løkta
 8. Husk å skru av alt lys inne
 9. Har du justert på varmekildene, sett dem tilbake der de stod før du drar
  Løktakomiteen
 10. Ta kontakt med Thomas Strandenæs om du observerer noe med lokalet som styret i foreningen trenger å være obs på, eller om du har tips til forbedringer av lokalet eller tilgangen til lokalet

  Tromsø Seilforening