Velkommen til Løkta

Løkta er Tromsø seilforenings klubbhus. Vi ønsker at Løkta skal være tilgjengelig for Tromsøs befolkning til høytid, fest, årsmøter og andre samlinger. Lokalene leies derfor på døgn –og helgebasis.

Løkta er et unikt lokale; plassert i smørøyet av Tromsøs maritime miljø.
Atkomsten er til fots eller sykkel via Vervet og lokalet er plassert helt ytterst på Nordjetéen.

Beskrivelse av lokalet

Løkta har naturlig nok en maritim og «røff» stil, og er innrettet deretter. Første etasje har entré, garderobe, kjøkkenkrok, peiskrok og 2 toaletter. Andre etasje er ett stort 8-kantet rom på 57 m2 (OBS: kun med trappe-atkomst) med vinduer rundt hele bygget. Det er flott utsikt til havnebassenget, torget, Tromsøsundet og Tromsdalen.

Innredningen i 2. etg består av 28 stoler og 28 sitteplasser i benker; altså totalt 56 plasser. Disse er fordelt på 7 bord. Med så mange gjester kan det bli trangt på dansegulvet, så vi anbefaler ca 40 gjester hvis dansearealet i midten av rommet skal benyttes. Det er et eget anretningsbord i rommet.

I 2. etasje er det lerret, prosjektor som aksepter HDMI og VGA (med fast tilknyttet kabel) samt USB. Bruk blendingsgardinene ved behov.

Det er en CD-spiller/FM-tuner i 2. etg som kan kobles til MP3-spiller eller USB-minnepenn. Spilleren aksepterer MP3, WMA, Audio CD og brente CD-plater.

Det er bestikk/dekketøy (tallerkener, suppeskåler, asjetter, kaffekopper/tefat, kniv/skje/gaffel, rødvin/hvitvin/vannglass, samt et mindre antall konjakk/ likørglass.

Kjøkkenkroken har kaffetrakter (storkjøkken),vannkoker, 3 termokanner, vannmugger, en vanlig komfyr, og steamer til sluttbehandling av oppvasken. OBS: Det er ikke kjeler, serveringsfat og serveringsbestikk.

Løkta tilbyr ikke vask av lokalet. Det må besørges av leietaker.

Vi tilbyr ikke catering.

Det er tilgang til brygge med sitteplasser fra utsiden eller via dør på sørsiden av bygget. Bryggen er delvis overbygget og er et flott sted å nyte kaffen.

Atkomsten til Løkta

Atkomsten er via Vervet ved bruhodet. Det er ingen parkeringsplasser knyttet til båthavnen, så parkering foregår på kommunale plasser på Fr. Nansens plass. Atkomsten kan tidvis være svært utsatt for vær og vind, og vinterstid kan det være glatt. Ferdsel til og fra Løkta må derfor tilpasses vær- og føreforhold og må skje i trygge former.

Reservasjon og priser

Ledig kapasitet på Løkta ser du i kalenderen under. Kalenderen er normalt oppdatert, men vi legger ikke til arrangement i kalenderen før vi har bekreftelse på bestillingen. Selv om det ser ledig ut i kalenderen kan vi altså ha et tilbud ute som vi avventer tilbakemelding på.

Send en forespørsel til oss på lokta@tromsoseil.no.

Leien pr døgn er kr 5.000,-. Døgnet regnes normalt fra kl 1500 utleiedagen til kl 1200 påfølgende dag.
Leien pr helg er kr 7.500,-. Helgen regnes normalt fra fredag kl1500 til søndag kl 1200.

I tillegg til leien kommer et depositum på kr 2.000,-, som dekker eventuell manglende vask, rydding, knusing og andre skader.

Høysesongen for utleie på Løkta er mai (konfirmasjoner) og desember (julebord), så vær tidlig ute med bestillingen. Normalt leier vi ikke ut i juli måned.

Privatpersoner som ønsker å leie må være over 20 år. Skoleklasser og elevgrupper kan leie lokalet, men da må det være representant(er) fra skolen/foreldre tilstede.

Vi inngår også spesialavtaler for spesielle anledninger.

Merk: Tromsø seilforening bruker Løkta til målgang og samling etter tirsdagsregatta alle tirsdag i mai, juni, august og september ca kl 1800-2200.

Løkta og TSF

Løkta drives som et foretak under Tromsø seilforening.

Byggingen av Løkta ble påbegynt 4. juli 1989, og bygningen ble innviet 25. mai 1991. Initiativet ble tatt av Tromsø seilforening da Tromsø kommune ønsket å fjerne bunkersen som stod på Nordjetéen etter krigsårene (lik den som fortsatt står på Sørjetéen). Havnesjefens krav til byggverket var at det skulle «ha et martitimt preg uten røde og grønne lys». Den gamle bunkersen befinner seg fortsatt «inni» Løkta, så det er et skikkelig solid byggverk.

Tromsø seilforening utførte en mengde dugnadsarbeid i planlegging og bygging av Løkta i tillegg til at ulike arbeidstiltak ble benyttet.

Andeler i Løkta

I forbindelse med byggingen ble det solgt andeler i Løkta; fordelt på A-andeler og B-andeler. Andelshaverne har fortsatt fordeler i redusert leie. Det er fortsatt mulig å kjøpe A-andeler i Andelslaget Løkta. Vilkåret er at vedkommende har minst 2 års sammenhengende medlemskap i Tromsø seilforening. En slik A-andel koster kr 1.000,-.

Styret i Løkta

Løkta styres av de samme tillitsvalgte som Tromsø seilforening.

Vedtekter

Vedtekter for AL Løkta, vedtatt 28.11.2006