Årsmøter 23. mars

Oppdatering 16. mars:
Grunnet fare for kovid-smitte vil årsmøtene 23. mars i AL Løkta og Tromsø seilforening bli gjennomført digitalt på Zoom, altså ikke på Løkta som tidligere varslet. Lenke for innlogging til årsmøtene er sendt alle medlemmer i TSF. Andelshavere i Løkta som ønsker tilgang tar kontakt med styret, så sender vi en epost med lenke (vi har ikke epost til andelshaverne). Ta også kontakt med styret hvis du har behov for hjelp til å bruke Zoom eller logge deg på til møtet.
—————————————————————————————————–

Tidligere varsel:

Da er det klart for årsmøter i A/L Løkta og Tromsø seilforening. Begge arrangeres 23. mars fra kl 18:00 på Løkta.

Først ut er årsmøtet for Løkta. Dette møtet tar normalt ikke så lang tid, så vi ønsker at alle som bare vil delta på årsmøtet for Tromsø seilforening også møter kl 18:00. Det er kun andelshavere i Løkta som har stemmerett under årsmøtet for A/L Løkta.

Merk at årsmøtene på kort varsel kan bli «flyttet» og gjennomført digitalt pga av pandemien. Det vil i så fall bli annonsert her og på TSFs Facebook-side.

Største sak under Løktas årsmøte er nok forslag fra styret om oppløsning av andelslaget og overføring av Løkta til Tromsø seilforening.

Frist for innsending av saker til de to årsmøtene er 9. mars. Innmeldte saker blir publisert på TSFs nettside 16. mars. Send sakene til post@tromsoseil.no.

Vi håper så mange som mulig stiller på møtet og blir med på å forme fremtiden for seilforeningen og for klubbhuset vårt!

Hilsen styret

Her er innkallinger og årsmeldinger:
Innkalling årsmøte i A/L Løkta 2021
Årsmelding 2020 for A/L Løkta
Innkalling årsmøte i Tromsø seilforening 2021
Årsmelding 2020 for Tromsø seilforening