Ny klasseinndeling for Tirsdags seilas fom. Tirsdag 19. Mai.

Alle seiler shorthanded klasse. 
Mannskap trenger ikke være fra samme husstand.

Seilingsbestemmelse for NY shorthanded serie fra 19. Mai.
http://tromsoseil.no/wp-content/uploads/2020/05/tirsdags-serie-short-19-mai-2020.pdf

Ny klassedeling i forhold til shorthanded LYS vil gjennomføres (klasser delt på LYS).Det er short LYS med spinn som bestemmer klassedelingen selv om man bruker lys uten.
Start 18:00
Klasse 1 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,900 og mindre.
NOR 15960 Kjølfrid
NOR 2337 Frøya
NOR 15795 Ivida
NOR 11470 Felicia
NOR 76 lille my
NOR 5903 Vios

Start 18:15
Klasse 2 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,901 og oppover.
NOR 14886 Rebell
NOR 12161 Malik
NOR 15918 Halfrid
NOR 9052 Balder
NOR 15520 Anna
NOR 9844 Fie
NOR 11221 Patos
NOR 311 Sharpedo

I denne forbindelse kan alle båter endre deltagelse med /uten spinnaker. 
Båter som ønsker å endre lys med uten spinnaker sender beskjed sammen med måltiden på førstkommende tirsdag. 
Båter som ikke sender beskjed om spinnaker beholder registrert status.
Vi vil gjøre om deltager listen på sailrace i forhold nye klasser for alle som allerede er påmeldt.
Resultat og poeng fra regattaer så langt i år videreføres inn i de nye klassene.Vi seiler fortsatt banene nord på øya.
Intet møte på løkta etter seilasen. Vi viderefører Nett kaffe onsdager klokken 20:00
Vi presiserer at generelle smitteregler må følges:
1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Da det kreves at klubben har oversikt over alle som har deltatt må navn på mannskap sendes sammen med tiden til nettbrettet.