Tirsdagsregattaen med shorthanded og turklasse

Seilingsbestemmelse for NY shorthanded serie fra 19. Mai.
Pga koronapandemien vil vi inntil videre seile med maksimalt 2 personer ombord, såkalt shorthanded. Mannskapet trenger ikke være fra samme husstand.

Ny klassedeling i forhold til shorthanded LYS vil gjennomføres (klasser delt på LYS). Det er short LYS med spinn som bestemmer klassedelingen selv om man bruker lys uten.

Turklassen er for alle som ikke ønsker å delta i regattaklassene. De seielr etter sjøveisreglene, men seiler samme bane som regattaklassene.

Les seilingsbestemmelsene her.

Starttidene er som følger:

  • Turklassen start kl 1750
  • Regattaklasse 1: Start kl 18:00
  • Regattaklasse 2: Start kl 18:15

Klasse 1 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,900 og mindre; som f.eks. Kjølfrid, Frøya, Ivida, Felicia, Lille My og Vios.

Klasse 2 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,901 og oppover; som f.eks. Rebell, Malik, Halfrid, Balder, Anna, Fie, Patos og Sharpedo.

Tidligere informasjon i forbindelse med overgangen til shorthanded:
Alle båter kan endre deltagelse med /uten spinnaker. Båter som ønsker å endre lys med uten spinnaker sender beskjed sammen med måltiden på førstkommende tirsdag. Båter som ikke sender beskjed om spinnaker beholder registrert status.Vi vil gjøre om deltager listen på sailrace i forhold nye klasser for alle som allerede er påmeldt. Resultat og poeng fra regattaer så langt i år videreføres inn i de nye klassene.Vi seiler fortsatt banene nord på øya. Intet møte på løkta etter seilasen. Vi viderefører Nett kaffe onsdager klokken 20:00.

Vi presiserer at generelle smitteregler må følges:
1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Da det kreves at klubben har oversikt over alle som har deltatt må navn på mannskap sendes sammen med tiden til nettbrettet.